Herbolari

Al llarg dels més de 20 anys que tenim d’experiència a les nostres botigues de “Herbes”, una de les nostres prioritats és servir als nostres clients de forma personalitzada els preparats de plantes medicinals adequats a cada circumstància.

És el nostre valor prioritari estar al servei de la prevenció de la salut, és per això que fem d’aquest principi la nostra manera de servir al nostre client.

Tenim a la seva disposició totes les plantes medicinals tant autòctones com d’altres països del món necessàries per a qualsevol preparat que es necessiti.