Avís Legal

Objecte

 

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE ), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

L’accés al lloc web implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals. El prestador podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Sobre el prestador

 

El prestador responsable del lloc web ofereix als usuaris del mateix les seves dades identificatives per tal de millorar la confiança de l’usuari i de les relacions amb aquest.

Denominació Social: Lidia Barcons Reniu

Nom comercial: Herbes Dietètica i Nutrició

Domicili Social: Consolat de Mar, 53-08.395 Sant Pol de Mar (Barcelona)

CIF / NIF: 38765132N

Telèfon: 937623750

E-Mail: info@herbesmaresme.com

Nom de domini: https://www.herbesmaresme.com/

 

El prestador es troba adherit al codi de conducta de CONFIANÇA ONLINE que pot ser visualitzat, descarregat i / o imprès des de l’enllaç referenciat. Aquest codi de conducta garanteix als usuaris que el lloc web compleix amb la legislació vigent i es troba sotmès a totes les obligacions disposades en aquest codi.

El codi de conducta disposa d’un segell de confiança, que és emès de formaúnica i exclusiva per a cada un dels prestadors adherits. El segell en possessió del prestador disposa del codi d’identificació ___, així com totes les dades identificatives del prestador.

 

Protecció de Dades Personals

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de protecció de Dades amb número de registre: 2140620184 sent responsable del fitxer Lidia Barcons Reniu NIF: 38765132N i en la següent direcció podran exercir els seus drets de protecció de dades, Consolat de Mar, 53-08.395 Sant Pol de Mar (Barcelona)

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:

▪Envíos de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, etc.

▪Realizar estudis estadístics.

▪Remitir el butlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres sense el seu consentiment.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

El prestador garanteix en tot cas l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Pot exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

▪E-Mail: info@herbesmaresme.com

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l’apartat donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

Adreces IP

 

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

Seguretat

 

El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats. El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Responsabilitat

 

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix (per exemple en fòrums, xats, blocs, comentaris, etc.). No obstant això i en compliment del que disposa la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per retirar o, si s’escau bloquejar tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic, posant els fets en coneixement de les autoritats competents si fos necessari.

En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

 

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: info@herbesdieteticaynutricion.com.

Ús de galetes

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

En compliment del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD), LIDIA BARCONS Reniu, d’ara endavant HERBES en dietètica i nutrició, com a responsable del / s fitxer / s, informa que les dades personals que l’usuari facilitarà durant tota la seva relació amb la nostra companyia, inclosa la seva adreça de correu electrònic i totes aquelles dades personals a les quals puguem accedir durant la relació establerta, seran tractats en un / s fitxer / s degudament inscrit / s en la agència Espanyola de Protecció de Dades i de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

La informació que ens pugui ser remesa, es incoporará als sistemes d’informació de HERBES en dietètica i nutrició Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre a la seva consulta. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la LOPD, Vè. Atorga consentiment inequívoc a HERBES en dietètica i nutrició perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

L’accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte així mateix a una obligació de secret, els mateixos i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 així com del Reial Decret 1702/2007 en el seu desenvolupament, no podent-se utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades ni amb fins comercials o publicitaris, així com no pot cedir a terceres parts. En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a HERBES en dietètica i nutrició, en el domicili del C / Consolat del Mar, nº53 – 08395 Sant Pol de Mar de Barcelona, oa l’email: info@herbesdieteticaynutricion.com

 

Llei aplicable i Jurisdicció

 

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola. Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i en els termes de la seva

Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l’usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es)

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Lidia Barcons Reniu podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Lidia Barcons Reniu.